Πρόσβαση στην υπηρεσία από διάφορα Λειτουργικά Συστήματα

Η διασύνδεση και λειτουργία της υπηρεσίας e:Presence υποστηρίζει την ταυτόχρονη διασύνδεση πολλαπλών χρηστών και μπορεί να επιτευχθεί μέσω του παρεχόμενου λογισμικού τηλεδιάσκεψης για H/Y (Microsoft Windows, Mac OS, Linux) καθώς και για κινητές συσκευές (android, iOS). Η διασύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσης μέσω τερματικών τηλεδιάσκεψης H.323, SIP και μέσω VidyoRoom.

Συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη - Windows, Chrome

Συμμετοχή σε Τηλεδιάσκεψη – Windows, Firefox

Συμμετοχή σε Τηλεδιάσκεψη - Η323, SIP, VidyoRoom

Συμμετοχή σε Τηλεδιάσκεψη από κινητό τηλέφωνο

Εξοπλισμός

Η διασύνδεση και λειτουργία της εφαρμογής Τηλεδιασκέψεων e:Presence υποστηρίζει την ταυτόχρονη διασύνδεση πολλαπλών χρηστών και μπορεί να επιτευχθεί μέσω του παρεχόμενου λογισμικού τηλεδιάσκεψης για λειτουργικά συστήματα Microsoft Windows, Mac OS, Linux (Ubuntu). Η διασύνδεση μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω τερματικών τηλεδιάσκεψης H323, SIP και μέσω VidyoRoom.

Πρακτικός οδηγός επιλογής οπτικοακουστικού εξοπλισμού

Last modified: Friday, 4 August 2017, 11:16 AM