Σύντομη Περιγραφή και οφέλη της Υπηρεσίας myNetLab

Tίτλος για βίντεο Σύντομη Περιγραφή, τα οφέλη της Υπηρεσίας MynetLab

To mynetLab είναι μια νέα υπηρεσία που αναπτύχθηκε από το ΚΥΤΠ/ΑΠΘ και το NOC / Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ και αντικείμενο της είναι η παροχή στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα μιας υποδομής δικτυακού εργαστηρίου με πραγματικό εξοπλισμό. Τελικός σκοπός είναι η τριβή και εξοικείωση των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας με τις δικτυακές τεχνολογίες σε πραγματικό περιβάλλον τόσο στα πλαίσια εργαστηριακών ασκήσεων όσο και στα πλαίσια της ευρύτερης ακαδημαϊκής δραστηριότητας. Μία νέα δικτυακή υπηρεσία για ακαδημαϊκούς, φοιτητές και ερευνητές παρέχεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας.

Last modified: Monday, 25 September 2017, 11:19 AM