Ο Εξοπλισμός του Εργαστηρίου

Απαρτίζεται από 5 δρομολογητές Cisco 7301 οι οποίοι συνδέονται σε ένα Gigabit Ethernet Switch μέσω 3 διαφορετικών συνδέσεων Gigabit Ethernet. Όλα τα δικτυακά στοιχεία του εργαστηρίου είναι δυνατόν να διαχειριστούν out-of-band μέσω ενός terminal server που έχει διατεθεί για τον σκοπό αυτό.

Last modified: Friday, 20 November 2015, 8:28 PM