Χρήστες και Πρόσβαση στην Υπηρεσία

Την υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέλη της ερευνητικής ακαδημαϊκής κοινότητας που διατηρούν λογαριασμό στο ίδρυμα του και το ίδρυμα τους είναι μέλος της ομοσπονδίας ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΕΤ.


H υπηρεσία είναι διαθέσιμη μέσω του δικτυακού τόπου mynetlab.gr ή mynetlab.grnet.gr. Ο χρήστης αφού περάσει την διαδικασία πιστοποίησης εισέρχεται στη κεντρική σελίδα της υπηρεσίας.

Εκεί οι επιλογές που διατίθενται στο χρήστη είναι οι

  • Κρατήσεις
  • Είσοδος


Last modified: Tuesday, 22 December 2015, 5:42 PM