Δέσμευση εργαστηρίου

Κατανομή και δέσμευση του χρόνου του εργαστηρίου από τους χρήστες


Με την βοήθεια του υποσυστήματος κρατήσεων, ο χρήστης μπορεί να έχει μια γενική εποπτεία των κρατήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί για το εργαστήριο. Οι κρατήσεις του χρήστη φαίνονται στο κεντρικό ημερολόγιο με πράσινο χρώμα, ενώ οι κρατήσεις άλλων χρηστών με μπλε. Επίσης φαίνονται με κόκκινο χρώμα οι «διαχειριστικές κρατήσεις», δηλαδή χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες το εργαστήριο δεν είναι διαθέσιμο στο κοινό.

Επάνω δεξιά εμφανίζεται ο μέγιστος αριθμός ωρών χρήσης που δικαιούται ο χρήστης για την επιλεχθείσα εβδομάδα. Ο αριθμός αυτός εξαρτάται από την ιδιότητα του χρήστη (φοιτητής, μέλος ΔΕΠ) και από τις κρατήσεις που έχει ήδη πραγματοποιήσει. Η μετάβαση σε άλλη εβδομάδα γίνεται με χρήση του μικρού ημερολογίου αριστερά. Δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των κρατήσεων σε επίπεδο ημέρας, εβδομάδας ή μήνα με χρήση των αντίστοιχων κουμπιών. Τέλος, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα διαγραφής κράτησής του, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη κράτηση.

Κρατήσεις, Δέσμευση χρόνου στο εργαστήριο


Ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει κράτηση κάνοντας κλικ στο επιθυμητό κελί του ημερολογίου. Σε περίπτωση επιτυχούς κράτησης αποστέλλεται ενημερωτικό email, το οποίο περιλαμβάνει εκτός των άλλων και τον κωδικό πρόσβασης στις εικονικές μηχανές του εργαστηρίου. Η κράτηση μπορεί να είναι «επαναλαμβανόμενη», δηλαδή να επαναλαμβάνεται κάθε βδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα, με μέγιστο όριο επανάληψης καθοριζόμενο από τον διαχειριστή του συστήματος. Το σύστημα επαναλαμβάνει κρατήσεις ΜΟΝΟ για τις εβδομάδες που πληρούν τις προϋποθέσεις απλής κράτησης, δηλαδή γίνεται οπωσδήποτε έλεγχος επικάλυψης, καθώς επίσης και έλεγχος υπέρβασης του μέγιστου αριθμού ωρών/εβδομάδα.
Last modified: Tuesday, 22 December 2015, 11:00 AM