Χρήση Εργαστηρίου

Είσοδος στο περιβάλλον του εργαστηρίου

Το υποσύστημα του εργαστηρίου είναι διαθέσιμο σε αυθεντικοποιημένους χρήστες, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει κράτηση για την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα. Σε περίπτωση απόπειρας πρόσβασης του εργαστηρίου σε λανθασμένη χρονική στιγμή, εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος.

Διαχείριση και παραμετροποίηση των δρομολογητών του εργαστηρίου

Μέσω της κονσόλας ελέγχου δρομολογητών, ο χρήστης έχει πρόσβαση στην γραμμή εντολών των δρομολογητών του εργαστηρίου. Η επιλογή του δρομολογητή γίνεται με χρήση των κουμπιών που βρίσκονται πάνω από την κονσόλα. Το κουμπί «επανεκκίνηση κονσόλας» μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση σφάλματος, για επανασύνδεση με το σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου των δρομολογητών. Το κουμπί «Αρχικοποίηση δρομολογητή» χρησιμοποιείται για «χειροκίνητη» επανεκκίνηση και επαναφορά σε αρχική κατάσταση του δρομολογητή που έχει επιλεχθεί. Όλοι οι δρομολογητές επανεκκινούν αυτόματα κατά την διάρκεια της αρχικής εισόδου του χρήστη στο εργαστήριο.

Αποθήκευση Δικτυακών Τοπολογιών

Το εργαστήριο προσφέρει τη δυνατότητα αποθήκευσης της τρέχουσας κατάστασής του, υπό την μορφή ενός συνόλου ρυθμίσεων δρομολογητών. Το κάθε σύνολο ρυθμίσεων απαρτίζεται από αρχεία κειμένου με εντολές. Η εκκίνηση της διαδικασίας αποθήκευσης, γίνεται με το πάτημα του πλήκτρου «Αποθήκευση κατάστασης». Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αποθήκευση σε κάποιο προϋπάρχον σύνολο ρυθμίσεων ή να δημιουργήσει ένα νέο.

Templates ασκήσεων

Υποστηρίζονται δύο τύποι συνόλων ρυθμίσεων:

 1. Προσωπικά: Δημιουργούνται από τον κάθε χρήστη και είναι ορατά μόνο από αυτόν.
 2. Κοινόχρηστα: Δημιουργούνται από τον Διαχειριστή και είναι ορατά από όλους, αλλά μόνο ο διαχειριστής έχει δικαιώματα μεταβολής ή διαγραφής τους.

Οι δεύτερες ρυθμίσεις είναι ουσιαστικά templates που έχουν δημιουργηθεί από τους διαχειριστές του συστήματος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους τους χρήστες προκειμένου να αποτελέσουν την βάση για τις δικές τους ασκήσεις.

Αποθήκευση και διαδικασία επαναφοράς αποθηκευμένων ρυθμίσεων

Το αποθηκευμένο σύνολο ρυθμίσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επαναφορά των δρομολογητών σε συγκεκριμένη κατάσταση. Η διαδικασία επαναφοράς πραγματοποιείται με χρήση του πλήκτρου «Φόρτωση συνόλου ρυθμίσεων».

Υλοποίηση της επιθυμητή τοπολογίας: Αλλαγή των δικών μου αποθηκευμένων αρχείων παραμετροποίησης των δρομολογητών ή των έτοιμων από τον διαχειριστή αρχείων

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα επεξεργασίας των συνόλων ρυθμίσεων που ανήκουν στο χρήστη πριν αυτά φορτωθούν.

Δημιουργία σταθμών εργασίας (εικονικά μηχανήματα) κατά την διάρκεια υλοποίησης τοπολογίας

Έχει υλοποιηθεί το υποσύστημα δημιουργίας και ελέγχου εικονικών μηχανών το οποίο παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να δημιουργήσει, εποπτεύσει, χρησιμοποιήσει, χειριστεί και τέλος καταστρέψει έναν τυχαίο αριθμό από εικονικές μηχανές.

Λειτουργικά συστήματα που υποστηρίζονται για τους σταθμούς εργασίας

Αυτήν την στιγμή ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει εικονικές μηχανές που θα τρέχουν ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα.

 • Windows 7
 • Debian 64 bit
 • Debian 32 bit

Κάνοντας χρήση του υποσυστήματος δημιουργίας και ελέγχου εικονικών μηχανών, o χρήστης μπορεί να δει το πλήθος, τον τύπο, την τρέχουσα κατάσταση των μηχανών του εργαστηρίου καθώς επίσης και πληροφορίες που αφορούν την απομακρυσμένη πρόσβαση σε αυτές (πόρτα VNC και OneTimePassword).

Πρόσβαση στις εικονικές μηχανές

Η πρόσβαση στην κονσόλα της κάθε μηχανής γίνεται μέσα από τον Internet browser με χρήση java applet. Μέχρι στιγμής υποστηρίζονται όλοι οι ευρέως χρησιμοποιούμενοι φυλλομετρητές όπως:

 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Google Chrome

To applet ανοίγει σε ξεχωριστό tab,εφόσον ο χρήστης κάνει κλικ στο αντίστοιχο κουμπί αριστερά. Εναλλακτικά παρέχεται και δυνατότητα πρόσβασης με χρήση εξωτερικού προγράμματος VNC χρησιμοποιώντας το Port που αναφέρεται στο tab της επισκόπησης εικονικών μηχανών.

Ο χρήστης μπορεί να εκτελέσει μαζικά ενέργειες σε όσες εικονικές μηχανές επιλέξει. Οι εντολές αυτές μπορεί να είναι:

 • Εκκίνηση. Πραγματοποιείται εκκίνηση εικονικής μηχανής που τέθηκε για κάποιον λόγο εκτός λειτουργίας.
 • Βίαιος τερματισμός. Η μηχανή τίθεται προσωρινά εκτός λειτουργίας.
 • Διαγραφή. Η εικονική μηχανή καταστρέφεται οριστικά και απελευθερώνονται όλοι οι πόροι που είχαν δεσμευθεί για αυτήν στον εξυπηρετητή των εικονικών μηχανών.

Το κουμπί «ανανέωση» ανανεώνει άμεσα τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση όλων των εικονικών μηχανών. Σημειώνεται πως το σύστημα είναι ρυθμισμένο να πραγματοποιεί αυτόματα ανανέωση της κατάστασης του εργαστηρίου με κάποια προκαθορισμένη περίοδο

Last modified: Tuesday, 22 December 2015, 11:03 AM