Σενάρια

H υπηρεσία mynetlab παρέχει τρία έτοιμα ενδεικτικά δικτυακά σενάρια, που επιτρέπουν στο χρήστη να αρχικοποιήσει εύκολα το εργαστήριο και να πειραματιστεί με τα πρωτόκολλα αυτά χωρίς να απαιτείται η παραμετροποίηση των δρομολογητών.

Ειδικότερα, είναι διαθέσιμα τα εξής σενάρια:

Σενάριο 1. OSPF

Μία εταιρία διαθέτει πέντε δρομολογητές και χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο δρομολόγησης OSPF. Ο R1 ανήκει στο area 0 και διαφημίζει ένα default route σε όλο το υπόλοιπο δίκτυο. H area 45 είναι stub area οπότε επιτρέπει μόνο τα LSA type 1,2,3 (inta-area, inter-area, default-route). H area 34 είναι tottaly stub area οπότε επιτρέπει μόνο τα LSA type 1,2,5 (inta-area, default-route). Επίσης ο R3 επειδή δεν έχει κάποιο interface που να ανήκει στην area 0 έχει δημιουργηθεί ένα virtual link με τον R2 μέσω της area 23.

Σενάριο 2. BGP

Η εταιρία με AS65001 διαθέτει τρεις δρομολογητές, τους R1, R2 και R3 και συνδέεται με την εταιρία με AS65002 μέσω του R1 και R3. Οι δρομολογητές της εταιρίας είναι σε τοπολογία fullmesh και χρησιμοποιούν σαν IGP το OSPF και σαν EGP το BGP. Επίσης, χρησιμοποιεί την διασύνδεση του R1 με τον R4 σαν κύρια και την διασύνδεση του R3 με τον R4 σαν backup. Την κίνηση από το AS 65001 προς το AS65002 την ελέγχει με το local preference ενώ από το AS 65002 προς το AS 65001 διαφημίζοντας MED στον απέναντι δρομολογητή (R4) Ο δρομολογητής R4 διαθέσει δύο links με τον δρομολογητή R5 και για να φτιάξουν την γειτονία χρησιμοποιούν static route.

Tips:

  • Ο δρομολογητής R2 κάνει summarization τα lookbacks interfaces φτιάχνοντας ένα static route στο null0 και διαφημίζοντας αυτό το δίκτυο.
  • Όλοι οι δρομολογητές κάνουν τις γειτονίες του με update source τα lookback interface τους
  • Στο ospf είναι όλοι οι δρομολογητές στο area0.
  • Ο R4 κάνει το summarization με την εντολή “aggregate-address summary-only”

Σενάριο 3. Redistribution

Ο R1 κάνει redistribution τα Lo255 στο ospf. O R2 έχει ένα interface που ανήκει στην area 0 του ospf. Δυο loopback που ανήκουν στην area 20 του ospf ένα interface που ανήκει στο as100 του eigrp και ένα interface και δύο loopback που ανήκει στο as65001 του BGP.

  • Το ospf γίνεται redistribution στο eigrp και στο bgp.
  • Το eigrp γίνεται redistribution στο ospf και στο bgp.

Το bgp γίνεται redistribution στο eigrp και στο ospf.

Last modified: Tuesday, 22 December 2015, 11:10 AM