Skip available courses

Available courses

Για να δηλώνεις πάντα παρών!
Η υπηρεσία e:Presence απευθυνόμενη στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότητα και διαδραστικότητα. Συμβούλια Ιδρυμάτων, Συνεδριάσεις για την εξέλιξη μελών ΔΕΠ, Συναντήσεις για ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, Επιτροπές για εξέταση μεταπτυχιακών εργασιών ή διδακτορικών διατριβών είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα τηλεδιασκέψεων που πραγματοποιούνται μέσω του περιβάλλοντος e:Presence, μειώνοντας το σχετικό κόστος μετακινήσεων και αυξάνοντας την παραγωγικότητα.
Η εκπαίδευση, η έρευνα και ο πολιτισμός παίρνει νέες διαστάσεις!
Μία διαδικτυακή υπηρεσία που παρέχει άμεση πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό υψηλής πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και επιστημονικής αξίας. Η υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ, υποστηρίζει τη ζωντανή μετάδοση διαλέξεων, σεμιναρίων, καλλιτεχνικών γεγονότων και άλλων εκδηλώσεων σημαντικών πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών φορέων της χώρας, μέσω του Διαδικτύου. Εκπαιδευτικά και Τεχνολογικά Ιδρύματα, Κέντρα και φορείς Πολιτισμού, Μουσεία, Μέγαρα Μουσικής, Εκθεσιακά και Συνεδριακά Κέντρα, συνεργάζονται με την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για τη μετάδοση των εκδηλώσεών τους μέσω της υπηρεσίας ζωντανών διαδικτυακών μεταδόσεων, ΔΙΑΥΛΟΣ. Με τον ΔΙΑΥΛΟ η εκπαίδευση, η έρευνα και ο πολιτισμός παίρνει νέες διαστάσεις! Η πληροφορία με εικόνα και ήχο μεταδίδεται εύκολα και άμεσα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς και χωρίς κόστος. Η ενημέρωση και η ψυχαγωγία γίνεται κτήμα όλων! Φοιτητές, ερευνητές, καθηγητές και προσωπικό ερευνητικών και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, μπορούν να παρακολουθήσουν σημαντικές εκδηλώσεις μέσω Διαδικτύου, δωρεάν και χωρίς κανένα περιορισμό πρόσβασης.
Για τη φιλοξενία υπηρεσιών, πειραμάτων και εφαρμογών
Η υπηρεσία ViMa παρέχει εικονικές μηχανές, virtual machines οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για τη φιλοξενία υπηρεσιών, πειραμάτων ή την ανάπτυξη εφαρμογών. Σήμερα, η υπηρεσία ViMa φιλοξενεί μεγάλης κλίμακας υπηρεσίες και εξειδικευμένες εφαρμογές που απευθύνονται κυρίως στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας. Οι εικονικές μηχανές φιλοξενούνται σε 3 διαφορετικά Κέντρα Δεδομένων, Datacenters της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δίνοντας τη δυνατότητα ανάπτυξης υπηρεσιών υψηλής διαθεσιμότητας. Η δικτυακή υποδομή των Κέντρων Δεδομένων εξασφαλίζει την απρόσκοπτη σύνδεση με τους φορείς του ΕΔΥΤΕ (σε ταχύτητες πολλαπλάσιες των 10Gbps) και το εμπορικό internet σε πολύ υψηλές ταχύτητες (πάνω από 1 Gbps). Η ViMa δίνει την δυνατότητα στους χρήστες της να αφοσιωθούν στις υπηρεσίες που αυτοί θέλουν να αναπτύξουν χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθούν με τον εξοπλισμό που τις φιλοξενεί. Δίνεται επίσης η δυνατότητα επέκτασης των πόρων (επεξεργαστής, μνήμη, σκληρός δίσκος) κάθε εικονικής μηχανής εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, καθιστώντας τη ViMa ιδανική για εφαρμογές με ανάγκες δυναμικής κλιμάκωσης.
Ασύρματη δικτύωση για εύκολη, γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες
To eduroam είναι ένα διεθνές δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο αναπτύχθηκε για την διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Διασυνδέει ακαδημαϊκά ιδρύματα μεταξύ τους ανά τον κόσμο, και προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε χρήστες σε όλη την Ευρώπη. Μέσω της Υπηρεσίας οι χρήστες όταν επισκέπτονται άλλα ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα οποία είναι μέλη της υπηρεσίας eduroam, μπορούν να συνδεθούν δωρεάν στο διαδίκτυο κάνοντας χρήση των κωδικών που τους διαθέτει το ίδρυμα τους. eduroam: εξασφαλίζει την ασφαλή μετάδοση των δεδομένων του χρήστη και προσδιορίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων, που εννοεί την ανταλλαγή υπηρεσιών και πρόσβαση σε αυτές για όλους τους χρήστες της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Εκπαίδευση και Έρευνα παντού!
Αποκτήστε ασφαλή πρόσβαση σε Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό σας λογαριασμό
Η Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (Authentication & Authorization Infrastructure - AAI)-ΔΗΛΟΣ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. επιτρέπει σε διαφορετικούς οργανισμούς να συνεργάζονται στην εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης για εφαρμογές που έχουν δι-ιδρυματικό χαρακτήρα. Μέσω της υποδομής, οι χρήστες της Ομοσπονδίας μπορούν να λάβουν υπηρεσίες με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών τους δεδομένων χρησιμοποιώντας απλά τον ιδρυματικό τους λογαριασμό. Στην Ομοσπονδία του ΕΔΥΤΕ συμμετέχουν μέλη της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας της Ελλάδας καθώς και φορείς που ενδιαφέρονται να παράσχουν υπηρεσίες σε αυτή.
Ασφάλεια στην ταυτοποίηση και πιστοποίηση προσώπων και στη μεταφορά δεδομένων
Την Υπηρεσία διάθεση ψηφιακών πιστοποιητικών παρέχει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στους φορείς της Ερευνητικής και Ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικά τόσο για προσωπική χρήση όσο και για διαδικτυακές υπηρεσίες. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά βελτιώνουν το επίπεδο ασφαλείας στις διαδικτυακές επικοινωνίες, εξασφαλίζοντας, την ασφαλή πρόσβαση σε ιστοσελίδες δικτυακών τόπων που πιστοποιούνται για την ακρίβεια των στοιχείων τους και συνεπώς για την αληθινή ταυτότητα του υπευθύνου φορέα και τη δυνατότητα εξακρίβωσης των στοιχείων του αποστολέα ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή άλλων εγγράφων και της ορθότητας του περιεχομένου τους, εφόσον ο αποστολέας επιλέγει να τα υπογράφει με προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί για λογαριασμό του. Η υπηρεσία συμβάλλει στην μείωση της γραφειοκρατείας αλλά και στη προώθηση των ασφαλών διαδικτυακών συναλλαγών και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Προστασία, εντοπισμός, ενημέρωση, διαμεσολάβηση, και αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας’
Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. παρέχει στους φορείς του, μέλη και ομάδες της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, ψηφιακές υπηρεσίες ασφάλειας. Προσφέρονται υπηρεσίες εντοπισμού και αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας, καθώς και υπηρεσίες ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων και χρηστών παρέχοντας ταυτόχρονα δυνατότητες για την προστασία της υπάρχουσας υποδομής και την επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Οι υπηρεσίες ασφάλειας της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. επιτρέπουν την αυτοματοποίηση της αναγνώρισης περιστατικών απειλής παραβίασης ασφάλειας αλλά και την αυτόματη λήψη αντιμέτρων, όπου αυτό είναι δυνατό, μειώνοντας έτσι τον χρόνο απόκρισης, αλλά και τον αρνητικό αντίκτυπο που θα είχε μια επίθεση τόσο στο δίκτυο κορμού όσο και στους εξυπηρετούμενους φορείς.