Ψηφιακές Υπηρεσίες Ασφάλειας

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) προσφέρει στους φορείς του, μέλη και ομάδες της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, ψηφιακές υπηρεσίες ασφάλειας προστιθέμενης αξίας και υψηλής ποιότητας με ελαστικό και ευέλικτο τρόπο.


Συνοπτικά προσφέρονται υπηρεσίες προστασίας, εντοπισμού και αντιμετώπισης περιστατικών ασφάλειας καθώς και ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων και χρηστών παρέχοντας ταυτόχρονα δυνατότητες για την προστασία της υπάρχουσας υποδομής και την επίλυση καθημερινών προβλημάτων.


Η καταγραφή και διαχείριση των περιστατικών ασφάλειας γίνεται μέσω ενός κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος ή προγραμματιστικής διεπαφής, που καθιστούν εύκολη τη διαχείριση και συλλογή στοιχείων περιστατικών στον τομέα ευθύνης του φορέα, όπως για παράδειγμα η ηλεκτρονική διεύθυνση του επιτιθέμενου, ο τύπος επίθεσης, τα μοτίβα επαναλαμβανόμενων επιθέσεων καθώς και τα μονοπάτια επιθέσεων συμπεριλαμβανομένων των υποδομών που παραβιάστηκαν.


Οι υπηρεσίες ασφάλειας της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. επιτρέπουν την αυτοματοποίηση της αναγνώρισης περιστατικών απειλής παραβίασης ασφάλειας αλλά και την αυτόματη λήψη αντιμέτρων, όπου αυτό είναι δυνατό, μειώνοντας έτσι τον χρόνο απόκρισης, αλλά και τον αρνητικό αντίκτυπο που θα είχε μια επίθεση τόσο στο δίκτυο κορμού όσο και τους εξυπηρετούμενους φορείς.


Last modified: Wednesday, 25 September 2019, 12:53 PM