Πληροφορίες για την πλατφόρμα της DigiCert

Για τo νέo TCS (Trusted Certificate Service) η DigiCert ανέπτυξε μία νέα διαδικτυακή πλατφόρμα, πιο εύχρηστη τόσο για τους τελικούς χρήστες, Φορείς, όσο και για τους διαχειριστές των Εθνικών ερευνητικών και ακαδημαϊκών δικτύων.

Στο νέο TCS υπάρχει μία πιο ιεραρχική δομή. Οι διαχειριστές των NREN (National Research and Education Network) μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμούς για τους χρήστες των διάφορων φορέων, να τους επονομάσουν και να δημιουργήσουν την πρόσκληση που θα απευθύνεται στον πρώτο διαχειριστή. Ο πρώτος διαχειριστής μπορεί να εγγράψει και άλλους διαχειριστές και χρήστες. Το όφελος αυτής της διαδικασίας είναι ότι δεν απαιτούνται εξτρά συμβάσεις για την προσθήκη νέων χρηστών. Ακόμα ένα πλεονέκτημα είναι ότι ζητώντας επαλήθευση για ένα domain στο οποίο θέλετε να έχετε πιστοποιητικά μπορείτε να το κάνετε μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας.

Η επικύρωση των ονομάτων των οργανισμών και των φορέων καθώς και η έγκρισή των αιτήσεων για πιστοποιητικά είναι κατανεμημένα στην ιεραρχία της DigiCert κατά μήκος, από τους οργανισμούς έως τους τους φορείς, όπου ανάλογα όταν ένας φορέας απευθύνεται για αίτηση πιστοποιητικού δεν χρειάζεται απαραίτητα η συμβολή του Οργανισμού. 
Οδηγίες Χρήσης και Πρόσβασης στη Πλατφόρμα της DigiCert


Last modified: Monday, 18 April 2016, 10:38 AM