Σύντομες Οδηγίες Χρήσης: Διαδικασία ακύρωσης πιστοποιητικού

Ένα κάποιος χρήστης επιθυμεί να καταργήσει το πιστοποιητικό που έχει κατεβάσει μπορεί από το μενού της ιστοσελίδας https://www.digicert.com να επιλέξει από το μενού που εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης του να επιλέξει certificates. Θα εμφανιστούν όλα τα certificate που έχει ζητήσει και στο πιστοποιητικό το οποίο θέλει να ακυρώσει θα εμφανίζεται η επιλογή Revoke. Στη συνέχεια θα πρέπει να αναφέρει το λόγο για τον οποίο επιθυμεί να ακυρώσει το πιστοποιητικό και να υποβάλει την αίτηση όπως ακριβώς εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Προσοχή! Μετά την ακύρωση δεν μπορεί να επαναφερθεί το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.
image6

Ο Φορέας ειδοποιείται ότι ο χρήστης έχει ζητήσει την ακύρωση του πιστοποιητικού και έχει τη δυνατότητα να δεχθεί ή όχι το αίτημα του χρήστη.
image7
Μόλις ο Φορέας αποδεχθεί το αίτημα της απόρριψης τότε ακυρώνεται επιτυχώς και το πιστοποιητικό.


Last modified: Friday, 15 April 2016, 4:51 PM