Πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω του ΕΔΥΤΕ

Το ΕΔΥΤΕ, σε συνεργασία με την υπηρεσία TCS του TERENA, παρέχει προς τους φορείς του τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών X.509, υπογεγραμμένων από την έμπιστη αρχή πιστοποίησης της Comodo. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει: 

-  Την παροχή ενός προσαρμοσμένου περιβάλλοντος, μέσα από το οποίο οι χρήστες του φορέα μπορούν να αιτούνται την έκδοση πιστοποιητικών για εξυπηρετητές που βρίσκονται κάτω από το domain του φορέα. 

- Την παροχή πρόσβασης προς τους τεχνικούς υπεύθυνους του φορέα σε ένα διαφορετικό από το προηγούμενο διαχειριστικό περιβάλλον, μέσα από το οποίο μπορούν να διαχειρίζονται τα αιτήματα έκδοσης πιστοποιητικών που υποβάλλουν οι χρήστες τους.
Δεν υπάρχει κανένα κόστος για το φορέα, ούτε περιορισμός στον αριθμό των πιστοποιητικών που μπορούν να εκδοθούν από την υπηρεσία ανά φορέα.
Η αρχή πιστοποίησης της Comodo είναι προ-εγκατεστημένη στα περισσότερα λειτουργικά συστήματα και προγράμματα περιήγησης, με αποτέλεσμα τα πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας να εγγυώνται την ασφαλή επικοινωνία χρηστών-εξυπηρετητών. 

Περισσότερες πληροφορίες για την Υπηρεσία επισκεφτείτε: Εδώ: https://www.digicert.com και εδώ: https://www.noc.grnet.gr/el/node/99

Last modified: Wednesday, 25 September 2019, 12:44 PM