Διαδικασία συμμετοχής & επικοινωνία

Για τη συμμετοχή στην υπηρεσία απαιτούνται τα εξής:

  • Υπογραφή μίας δισέλιδης σύμβασης από τον νόμιμο εκπρόσωπο σας η οποία με τη σειρά της μνημονεύει τη σύμβαση μεταξύ GEANT και DigiCert.

  • Αποστολή με ηλεκτρονική ή έντυπη αλληλογραφία αποδεικτικών για τα domain names (idryma.gr) για τα οποία θέλετε να εκδίδετε πιστοποιητικά. Για τα ονόματα .gr μπορείτε να αιτηθείτε στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ένταξη στην υπηρεσία, καθώς επίσης και για τη λήψη της σύμβασης μπορείτε να απευθυνθείτε στο helpdesk του ΕΔΥΤΕ:

Περισσότερες πληροφορίες για την Υπηρεσία επισκεφτείτε:

Εδώ:https://wiki.geant.org/display/TCSNT/Trusted+Certificate+Service+(new+TCS)+Home https://www.digicert.com και εδώ: https://www.noc.grnet.gr/el/node/99


Last modified: Wednesday, 25 September 2019, 12:45 PM