Οφέλη Χρήσης

Μέσω της Υπηρεσίας προσφέρεται η δυνατότητα σε κάθε μέλος της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας της χώρας να συμμετάσχει εξ αποστάσεως, και σε κάποιο βαθμό και να αλληλεπιδράσει, σε πολύτιμες εκδηλώσεις και σημαντικά δρώμενα που μέχρι τώρα ίσως ήταν εξαιρετικά δύσκολο να καταφέρει αφού θα απαιτούνταν η επιτόπια παρουσία του στο σημείο διεξαγωγής της εκδήλωσης. Η παρακολούθηση ημερίδων, επιστημονικών συνεδρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων, και πλήθους άλλων γεγονότων που πραγματοποιούνται από κύριους και εξέχοντες Φορείς της χώρας, χωρίς να χρειάζεται η μετακίνηση του θεατή/χρήστη στο σημείο, αποτελεί καινοτόμα δυνατότητα με πολλά συνεπαγόμενα οφέλη για κάθε εμπλεκόμενο στην αλυσίδα, δηλαδή για τον θεατή, τον παρουσιαστή/διοργανωτή της εκδήλωσης, τον Φορέα που την φιλοξενεί ο οποίος είναι και ο παραγωγός του περιεχομένου, αλλά και συνολικά για τη χώρα αφού αναμφισβήτητα προάγεται με παραγωγικό τρόπο η μάθηση, η έρευνα και ο πολιτισμός.

Μέσω της χρήσης της Υπηρεσίας επιτυγχάνεται:

Η εξοικονόμηση χρόνου για τους συμμετέχοντες θεατές: Από ολόκληρη τη χώρα αλλά και από το εξωτερικό, από οποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη με επαρκή χωρητικότητα στο διαδίκτυο (PCs, smartphones, tablets, κλπ), μπορεί να παρακολουθήσει εκδηλώσεις και δρώμενα χωρίς να χρειαστεί να μετακινηθεί και επομένως να αφιερώσει πολύ περισσότερο χρόνο από τον αναγκαίο, είτε βρίσκεται στην ίδια πόλη στην οποία πραγματοποιείται το γεγονός, είτε πολύ περισσότερο αν βρίσκεται σε άλλη πόλη. Πολύ μεγάλο ποσοστό (~50%) των φοιτητών, ερευνητών και ακαδημαϊκών της χώρας βρίσκονται στην περιφέρειά της, γεγονός που στην πράξη αποτελεί σημαντικότατο εμπόδιο για τη συμμετοχή τους σε τέτοιες εκδηλώσεις, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό πραγματοποιούνται από Φορείς Περιεχομένου στην πρωτεύουσα. Αλλά και αντίστροφα, προσωπικό που βρίσκεται στην πρωτεύουσα δεν είναι εύκολο να μεταβεί για να παρακολουθήσει αντίστοιχα γεγονότα που πραγματοποιούνται σε Φορείς της περιφέρειας.
Η εξοικονόμηση οικονομικών πόρων για τους συμμετέχοντες θεατές: Η μη μετακίνηση, πέραν της εξοικονόμησης πολύτιμου και παραγωγικού χρόνου, συνεπάγεται και εξάλειψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής.
Η ευελιξία να συμμετάσχει κανείς σε όσες εκδηλώσεις επιθυμεί καθώς και να προγραμματίσει εύκολα την συμμετοχή του σ’ αυτές.
Η δυνατότητα στους παρουσιαστές/παραγωγούς του περιεχομένου να αποκτήσει το έργο τους μεγαλύτερη απήχηση: Η διευκόλυνση της συμμετοχής εξ αποστάσεως συμμετεχόντων θεατών, επιφέρει μεγαλύτερο κοινό, περισσότερους αποδέκτες του έργου του δημιουργού/παραγωγού – επιστήμονα, ερευνητή, καλλιτεχνικό δημιουργό, κλπ - και αποτελεί εποικοδομητικό κίνητρο για τον δημιουργό για τη συνέχιση και διαρκή αναβάθμιση του έργου του.
Last modified: Monday, 23 September 2019, 6:03 PM