Υπάρχει δυνατότητα να παρακολουθήσω το καταγεγραμμένο video κάποιας εκδήλωσης διότι δεν την παρακολούθησα την στιγμή που γινόταν;

Η υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ αφορά την πραγματοποίηση ζωντανών διαδικτυακών μεταδόσεων εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε συνεργαζόμενους με την υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ Φορείς περιεχομένου. Προς το παρόν, δεν παρέχεται η δυνατότητα ετεροχρονισμένης (on-demand) παρακολούθησης των videos των μεταδόσεων, αν και σε επόμενη φάση προβλέπεται η επέκταση της υπηρεσίας ώστε να παρέχεται και αυτή η δυνατότητα για εκδηλώσεις για τις οποίες οι Φορείς περιεχομένου που τις φιλοξενούν το επιθυμούν.

Πώς μπορώ να αποθηκεύσω στον υπολογιστή μου μία ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ;

Στην τρέχουσα έκδοσή της, η υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ δεν υποστηρίζει τεχνικά την καταγραφή των ζωντανών διαδικτυακών μεταδόσεων. Τυχόν καταγραφή μίας μετάδοσης με τεχνικές μεθόδους επιλογής του χρήστη είναι εκτός πλαισίου λειτουργίας της υπηρεσίας. Σε μελλοντική έκδοση της υπηρεσίας, θα είναι διαθέσιμες προς τους διαδικτυακούς θεατές και παρελθούσες καταγεγραμμένες μεταδόσεις, για τις οποίες όμως προηγουμένως θα έχει εξασφαλιστεί η συγκατάθεση των συντελεστών τους.

Παρακολούθησα μέσω της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ την ζωντανή μετάδοση μίας εκδήλωσης εκπαιδευτικού χαρακτήρα. Θα ήταν δυνατό να λάβω κάποια πιστοποίηση παρακολούθησης;

Η υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ πραγματοποιεί μόνο το τεχνικό μέρος της διαδικτυακής μετάδοσης μίας εκδήλωσης. Δεν έχει την ευθύνη του περιεχομένου της και, επιπλέον, δεν υπεισέρχεται σε διοργανωτικά ζητήματα όπως αυτό που αναφέρετε. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον διοργανωτή της εκδήλωσης στην οποία αναφέρεστε.

Aν ο διοργανωτής κάποιας εκδήλωσης ενδιαφέρεται να την μεταδώσει διαδικτυακά μέσω της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ, τι θα πρέπει να κάνει και πόσο θα κοστίσει;

Η υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ παρέχεται μόνο για μετάδοση εκδηλώσεων που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις των συμβεβλημένων φορέων περιεχομένου που μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://diavlos.grnet.gr/content-providers. Αν ο διοργανωτής κάποιας εκδήλωσης επιθυμεί αυτή να μεταδοθεί μέσω της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ, εφόσον φυσικά η εκδήλωση αυτή θα πραγματοποιηθεί σε έναν από τους συγκεκριμένους συνεργαζόμενους φορείς περιεχομένου, θα πρέπει να επικοινωνήσει με αυτόν τον φορέα και να συνεννοηθεί απ' ευθείας μαζί του. Οι φορείς περιεχομένου που συνεργάζονται με την υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ γνωρίζουν κάθε πληροφορία καθώς και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν. Εφόσον συμφωνηθεί η μετάδοση της εκδήλωσης, ο φορέας περιεχομένου θα ενημερώσει την υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ και η εκδήλωση θα ενταχθεί στο πρόγραμμα μεταδόσεων.

Η υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ, η οποία αφορά αποκλειστικά και μόνο την διαδικτυακή μετάδοση έτοιμου οπτικοακουστικού σήματος και όχι και την παραγωγή αυτού του σήματος, παρέχεται δωρεάν με πρωτεύοντα στόχο το ψηφιακό οπτικοακουστικό περιεχόμενο των εκδηλώσεων να μπορέσει να φθάσει στα μέλη της Ερευνητικής και Ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας.

Last modified: Tuesday, 22 December 2015, 12:00 PM