Επικοινωνία

Αιτήματα ή/και διευκρινίσεις που αφορούν στη λειτουργία της υπηρεσίας θα πρέπει να υποβάλλονται μέσω e-mail στο support@epresence.grnet.gr

Last modified: Tuesday, 24 September 2019, 2:57 PM