Επικοινωνία

Αιτήματα ή/και διευκρινίσεις που αφορούν στη λειτουργία της υπηρεσίας θα πρέπει να υποβάλλονται στο helpdesk του ΕΔΕΤ, είτε μέσω e-mail στο helpdesk@grnet.gr ή τηλεφωνικά στα 800-11-47638 (από σταθερό) και +30-210-9569181 (από κινητό ή εξωτερικό).

Last modified: Tuesday, 22 December 2015, 3:13 PM