Όροι Χρήσης

Η υπηρεσία e:Presence παρέχεται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προς την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και η χρήση της υπηρεσίας οφείλει να γίνεται μόνο για την προώθηση ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών σκοπών».

Οι παρακάτω όροι εφαρμόζονται από όλους τους χρήστες της υπηρεσίας e:Presence. Οι  παρόντες όροι χρήσης, όπως κάθε φορά ισχύουν και τροποποιούνται, αποτελούν τη σύμβαση μεταξύ των χρηστών της υπηρεσίας e:Presence και της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Για τη χρήση της υπηρεσίας e:Presence είναι απαραίτητη η αποδοχή των παρακάτω όρων.
1. Δικαιώματα χρήσης
Χρήστες μπορούν να γίνουν τα μέλη της ελληνικής ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας των οποίων το ίδρυμα στο οποίο ανήκουν πληροί τις προϋποθέσεις σύνδεσης στην υπηρεσία e:Presence. Υποστηρίζονται δύο διακριτές κλάσεις χρηστών που διαφοροποιούνται ως προς τα δικαιώματα χρήσης που τους προσδίδονται. Η πρώτη κλάση χρηστών είναι αυτή των «απλών χρηστών» ενώ η δεύτερη αυτή των «συντονιστών». Απλοί χρήστες της υπηρεσίας είναι εκείνοι οι οποίοι δύνανται να συμμετέχουν σε μια τηλεδιάσκεψη έπειτα από πρόσκληση που τους έχει γίνει αλλά όχι και να οργανώσουν μια τηλεδιάσκεψη δεσμεύοντας πόρους του συστήματος διάθεσης της υπηρεσίας σε συγκεκριμένο χρόνο. Το δικαίωμα προγραμματισμού μιας τηλεδιάσκεψης σε συγκεκριμένο χρόνο και πρόσκλησης συμμετοχής σε αυτήν άλλων χρηστών έχουν μόνο οι συντονιστές. Κάποιος χρήστης λαμβάνει το δικαίωμα του συντονιστή κατόπιν αιτήσεως στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιγράφονται στην αίτηση εκχώρησης δικαιωμάτων συντονιστή. Κάθε συντονιστής έχει ίσα δικαιώματα με τους λοιπούς συντονιστές σε σχέση με τη δυνατότητα προγραμματισμού μιας τηλεδιάσκεψης σε συγκεκριμένο χρόνο ενώ η αποδοχή της δέσμευσης πόρων του συστήματος για την πραγματοποίηση μια τηλεδιάσκεψης σε συγκεκριμένο χρόνο γίνεται σύμφωνα με την πολιτική «Εκείνος που ήρθε πρώτος εξυπηρετείται» (First Come First Served). Ωστόσο η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόσει κατόπιν συνεννοήσεως με τους εμπλεκομένους συντονιστές το πρόγραμμα τηλεδιασκέψεων αν κριθεί είτε ότι γίνεται αδικαιολόγητη δέσμευση των πόρων του συστήματος είτε προκειμένου να διευκολύνει την εκτέλεση τηλεδιασκέψεων υψίστης σημασίας. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. επίσης διατηρεί το δικαίωμα να θέσει άνω όρια στην δέσμευση πόρων του συστήματος που θα αφορούν τόσο τον μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων σε μια τηλεδιάσκεψη όσο και τη χρονική διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης.
2. Λογαριασμοί Χρηστών 
Η πρόσβαση στην υπηρεσία e:Presence γίνεται μέσω λογαριασμών χρηστών. Η πιστοποίηση της ταυτότητας των συντονιστών γίνεται κυρίως μέσω του μηχανισμού των επίσημων καταλόγων των οικείων ιδρυμάτων (Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης ΑΑΙ). Αν κάποιος χρήστης δεν έχει λογαριασμό που να μπορεί να ταυτοποιηθεί κεντρικά ή απαιτείται η συμμετοχή σε μια τηλεδιάσκεψη χρήστη εξωτερικού των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, η ταυτοποίηση γίνεται μέσω λογαριασμών που διατηρούνται στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Ο λογαριασμός του κάθε χρήστη είναι προσωπικός και κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στον λογαριασμό του.
3. Μη επιτρεπτή χρήση 
Απαγορεύεται η ανάρτηση, αποστολή, μετάδοση, μεταφορά, διανομή ή διευκόλυνση διανομής οποιουδήποτε περιεχομένου ή δεδομένων και γενικότερα η χρήση της υπηρεσίας e:Presence με τρόπο τέτοιο ώστε να παραβιάζονται οι ισχύοντες νόμοι και διατάξεις. Απαγορεύεται η χρήση της υπηρεσίας e:Presence για εμπορικούς σκοπούς.
4. Διακοπή ή ματαίωση
Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί να αναθεωρήσει, να επανεξετάσει και να παύσει την παροχή των υπηρεσιών προς τον παραβάτη χρήστη.
5. Δικαιώματα και υποχρεώσεις
Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω της υπηρεσίας e:Presence. Η απόφαση για τη νομιμότητα του περιεχομένου-δεδομένων ή η απόφαση για την ανάρτηση και μετάδοση συγκεκριμένου περιεχομένου και δεδομένων κατά την διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης ανήκει αποκλειστικά στον χρήστη του. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν παρέχει μέσω της υπηρεσίας τη δυνατότητα εγγραφής κάποιας τηλεδιάσκεψης σε οποιοδήποτε μέσο αν και αυτό μπορεί να γίνει έμμεσα με τη χρήση διαδεδομένων τεχνολογιών. Η εν λόγω δυνατότητα μπορεί να παρέχεται στους χρήστες σε μελλοντική έκδοση της υπηρεσίας και αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση την πλήρη ευθύνη για την εγγραφή και την ενδεχόμενη διάθεση του περιεχομένου φέρει ο χρήστης της υπηρεσίας που προβαίνει σε αυτή την ενέργεια. Ο τελευταίος πρέπει να έχει την πρότερη συναίνεση όλων των συμμετεχόντων στην τηλεδιάσκεψη προκειμένου να προχωρήσει σε τέτοιου είδους ενέργειες, διαφορετικά θεωρείται ότι παραβιάζει την ιδιωτικότητα των συμμετεχόντων και υπόκειται στις αντίστοιχες νομικές διατάξεις. Στην περίπτωση συναίνεσης των συμμετεχόντων, το περιεχόμενο που θα προκύψει από την εγγραφή κάποιας τηλεδιάσκεψης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον παρόντα Κανονισμό Χρήσης. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διατηρεί επίσης το δικαίωμα να εξελίσσει την υπηρεσία e:Presence ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και να ενημερώνει αναλόγως μέσω e-mail του συντονιστές. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων χρήσης οι χρήστες θα ενημερώνονται για αυτό μέσω της ιστοσελίδας της υπηρεσίας τουλάχιστον 15 ημέρες πριν. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους νέους όρους θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία e:Presence πριν την εφαρμογή των νέων όρων. Σε περίπτωση που δεν θα σταματήσει να χρησιμοποιεί την υπηρεσία e:Presence θεωρείται αυτομάτως ότι αποδέχεται τους νέους όρους.
6. Πνευματικά δικαιώματα
Η χρήση και μετάδοση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων παραβιάζει και τους παρόντες όρους χρήσης. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη ούτε και μπορεί να ελέγχει την ύπαρξη αυτών των δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θεωρεί ότι, κάθε χρήστης είναι κάτοχος των εν λόγω δικαιωμάτων και εγγυάται —με την αποδοχή των παρόντων όρων— ότι έχει τα απαραίτητα δικαιώματα ώστε η χρήση και μετάδοση του περιεχομένου να μην καταστρατηγεί τον νόμο και τις σχετικές διατάξεις.
7. Λογισμικό
Αν η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. παράσχει στον χρήστη κάποιο λογισμικό για την χρήση της υπηρεσίας e:Presence, η χρήση του θα είναι σύμφωνη με την άδεια χρήσης και τους όρους χρήσης που θα κληθεί να αποδεχτεί ο χρήστης προκειμένου να χρησιμοποιήσει το λογισμικό. Αν δεν κληθεί να αποδεχτεί κάποια άδεια χρήσης ή όρους χρήσης, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δίνει την άδεια να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό μόνο για την εγκεκριμένη χρήση της υπηρεσίας e:Presence.
8. Αποποίηση ευθύνης
Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αδιάλειπτη, αξιόπιστη και ποιοτική λειτουργία της υπηρεσίας e:Presence. Ωστόσο, η ποιότητα υπηρεσίας μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με εσωτερικούς παράγοντες (πλήθος ενεργών χρηστών, υπάρχων δικτυακός εξοπλισμός, κ.α.) αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες (διαθεσιμότητα και φόρτος δικτύου, κ.α.). Επίσης, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί αν απαιτηθεί να παύσει την παροχή της υπηρεσίας e:Presence ή και να τροποποιήσει κάποια χαρακτηριστικά της, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη άδεια. Η διακοπή της παροχής της υπηρεσίας e:Presence σημαίνει αυτόματα την διακοπή χρήσης της από τους χρήστες χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης.
9. Εφαρμογή των όρων
Οι παρόντες όροι χρήσης αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη συνεννόηση προφορική ή γραπτή ή άλλο συμβόλαιο, σύμβαση, συμφωνητικό σχετικό με την υπηρεσία e:Presence. Ο κάθε χρήστης έχει δικαίωμα να αποσύρει τη συναίνεσή του στους όρους χρήσης, αλλά αν το πράξει, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα σταματήσει την παροχή της υπηρεσίας e:Presence.
Οι ως άνω όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που θα δημιουργείται σε σχέση με αυτούς θα επιλύεται στα δικαστήρια των Αθηνών. Last modified: Friday, 20 September 2019, 11:04 AM