Υπηρεσία Ψηφιακών Πιστοποιητικών

Ασφάλεια στην ταυτοποίηση και πιστοποίηση προσώπων και στη μεταφορά δεδομένων

Την Υπηρεσία διάθεση ψηφιακών πιστοποιητικών παρέχει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. στους φορείς της Ερευνητικής και Ακαδημαϊκής κοινότητας μέσω της οποίας οι χρήστες μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικά τόσο για προσωπική χρήση όσο και για διαδικτυακές υπηρεσίες. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά βελτιώνουν το επίπεδο ασφαλείας στις διαδικτυακές επικοινωνίες, εξασφαλίζοντας, την ασφαλή πρόσβαση σε ιστοσελίδες δικτυακών τόπων που πιστοποιούνται για την ακρίβεια των στοιχείων τους και συνεπώς για την αληθινή ταυτότητα του υπευθύνου φορέα και τη δυνατότητα εξακρίβωσης των στοιχείων του αποστολέα ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή άλλων εγγράφων και της ορθότητας του περιεχομένου τους, εφόσον ο αποστολέας επιλέγει να τα υπογράφει με προσωπικό ψηφιακό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί για λογαριασμό του. Η υπηρεσία συμβάλλει στην μείωση της γραφειοκρατείας αλλά και στη προώθηση των ασφαλών διαδικτυακών συναλλαγών και ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Last modified: Tuesday, 24 September 2019, 12:42 PM