Επικοινωνία

Για ένταξη στην Ομοσπονδία ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες για αυτή, οι διαχειριστές των φορέων μπορούν να επικοινωνούν με το Helpdesk του ΕΔΕΤ. Αιτήματα ή/και διευκρινίσεις που αφορούν στη λειτουργία της υπηρεσίας θα πρέπει να υποβάλλονται στο helpdesk του ΕΔΕΤ, είτε μέσω e-mail στο helpdesk@grnet.gr ή τηλεφωνικά στα 800-11-47638 (από σταθερό) και +30-210-9569181 (από κινητό ή εξωτερικό).
Last modified: Tuesday, 5 April 2016, 9:43 AM