Υπηρεσία eduroam - Δίκτυο Περιαγωγής (roaming) Ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο

Ασύρματη δικτύωση για εύκολη, γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες

To eduroam είναι ένα διεθνές δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο αναπτύχθηκε για την διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Διασυνδέει ακαδημαϊκά ιδρύματα μεταξύ τους ανά τον κόσμο, και προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε χρήστες σε όλη την Ευρώπη. Μέσω της Υπηρεσίας οι χρήστες όταν επισκέπτονται άλλα ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό τα οποία είναι μέλη της υπηρεσίας eduroam, μπορούν να συνδεθούν δωρεάν στο διαδίκτυο κάνοντας χρήση των κωδικών που τους διαθέτει το ίδρυμα τους. eduroam: εξασφαλίζει την ασφαλή μετάδοση των δεδομένων του χρήστη και προσδιορίζει ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων, που εννοεί την ανταλλαγή υπηρεσιών και πρόσβαση σε αυτές για όλους τους χρήστες της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας. Εκπαίδευση και Έρευνα παντού!

Σε ποιους απευθύνεται

Η υπηρεσία eduroam (educational roaming) απευθύνεται στην διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, δίνοντας στα μέλη της τη δυνατότητα να συνδεθούν στο διαδίκτυο από οποιοδήποτε σημείο λειτουργεί η υπηρεσία, τόσο εντός της χώρας τους όσο και σε άλλες χώρες, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που έχουν από το οικείο Ίδρυμα.


Χρήση και οφέλη

Μέσω του eduroam επιτυγχάνεται η σύνδεση στο διαδίκτυο από οποιοδήποτε φορέα που συμμετέχει στο eduroam. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται εύκολα, γρήγορα και με ασφαλή τρόπο, καθώς οι χρήστες κατά την σύνδεση τους στο δίκτυο ταυτοποιούνται στην υποδομή του Ιδρύματος τους, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία λογαριασμού που διατηρούν εκεί. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της ιεραρχίας των εξυπηρετητών RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) του eduroam, που προωθεί το αίτημα ταυτοποίησης στο φορέα του χρήστη για επαλήθευση.Last modified: Monday, 25 September 2017, 11:16 AM