Διαχειριστής Φορέα: Οδηγίες χρήσης της Διαδικτυακής Πύλης ΔΙΑΥΛΟΣ

Στην περίπτωση που κάποιος οργανισμός επιθυμεί να γίνει συνεργαζόμενος φορέας της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ, θα πρέπει να υποβάλει το αίτημά του συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα στο https://diavlos.grnet.gr/contact

Σύντομες Οδηγίες Χρήσης για Διαχειριστή Φορέα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο Χρήσης Διαχειριστή Φορέα

Last modified: Tuesday, 22 December 2015, 11:48 AM