Ψηφιακές Υπηρεσίες Ασφάλειας
Firewall on Demand (FoD)
Ομάδα Αντιμετώπισης Συμβάντων (CERT)

Προστασία, εντοπισμός, ενημέρωση, διαμεσολάβηση, και αντιμετώπιση περιστατικών ασφαλείας

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. παρέχει στους φορείς του, μέλη και ομάδες της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, ψηφιακές υπηρεσίες ασφάλειας. Προσφέρονται υπηρεσίες εντοπισμού και αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας, καθώς και υπηρεσίες ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων και χρηστών παρέχοντας ταυτόχρονα δυνατότητες για την προστασία της υπάρχουσας υποδομής και την επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Οι υπηρεσίες ασφάλειας της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. επιτρέπουν την αυτοματοποίηση της αναγνώρισης περιστατικών απειλής παραβίασης ασφάλειας αλλά και την αυτόματη λήψη αντιμέτρων, όπου αυτό είναι δυνατό, μειώνοντας έτσι τον χρόνο απόκρισης, αλλά και τον αρνητικό αντίκτυπο που θα είχε μια επίθεση τόσο στο δίκτυο κορμού όσο και στους εξυπηρετούμενους φορείς.
Last modified: Wednesday, 25 September 2019, 12:52 PM