Όροι Χρήσης

Εισαγωγή

Οι Υπηρεσίες σύννεφου (cloud services) (εφεξής αναφερόμενες ως «Υπηρεσίες») παρέχονται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. προς την Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα για χρήση που έχει ως στόχο την κάλυψη ακαδημαϊκών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών. Οι διαμοιραζόμενοι υπολογιστικοί, αποθηκευτικοί και δικτυακοί πόροι μπορούν να αξιοποιηθούν είτε για τη μόνιμη φιλοξενία υπηρεσιών ή για πειραματικούς/εκπαιδευτικούς σκοπούς. Πιο συγκεκριμένα οι Υπηρεσίες σύννεφου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. είναι οι παρακάτω: - ~okeanos (https://okeanos.grnet.gr): Υπηρεσία cloud που απευθύνεται σε τελικούς χρήστες (φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές κλπ) και που περιλαμβάνει διάφορα υποσυστήματα, όπως τις Cyclades για την παροχή Virtual Desktop ή το pithos+ για αποθηκευτικό χώρο. - ViMa (https://vima.grnet.gr): Υπηρεσία Virtual Private Server (VPS) που απευθύνεται στους φορείς του ΕΔΥΤΕ για τη φιλοξενία υπηρεσιών παραγωγής και την κάλυψη μόνιμων αναγκών τους.

Χρήστες

Οι Υπηρεσίες απευθύνονται στα μέλη της ελληνικής Ακαδημαϊκής και Ερευνητικής κοινότητας.

Μη επιτρεπτή χρήση

Οι Υπηρεσίες διατίθενται στους δικαιούχους για την κάλυψη των ευρύτερων εκπαιδευτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών αναγκών. Οι λογαριασμοί που δημιουργούνται από δικαιούχους στις υπηρεσίες μας είναι προσωπικοί. H διάθεσή λογαριασμών σε τρίτους απαγορεύεται. Απαγορεύεται ρητά η άμεση ή έμμεση χρήση των Υπηρεσιών για την προώθηση οποιουδήποτε εμπορικού σκοπού, όπως επίσης και η χρήση που παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο ισχύοντες νόμους και διατάξεις. 
- ακατάλληλου, δυσφημιστικού, παράνομου, άσεμνου ή μη νόμιμου.
- που παραβιάζει πατέντα, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε μέρους.
- που προωθεί πυραμιδικά σχήματα, γράμματα αλυσίδας ή ενοχλητικά εμπορικά μηνύματα ή διαφημίσεις.
- που προωθεί ή/και παρέχει εκπαιδευτικές πληροφορίες σχετικά με παράνομες δραστηριότητες ή/και προωθεί τη φυσική βία ή/και βλάπτει κατά ομάδων ή ατόμων. 
Απαγορεύεται η κακόβουλη χρήση των Υπηρεσιών για κάθε τύπου ηλεκτρονικές επιθέσεις που στοχεύουν στην παρεμπόδιση των ίδιων των Υπηρεσιών ή τρίτων, στην εκμετάλλευση ευπαθειών, στην παράνομη πρόσβαση σε συστήματα τρίτων και στην υποκλοπή προσωπικών δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά:
 - Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια στοχεύει στην παρεμπόδιση ή/και στη διακοπή λειτουργίας της υπηρεσίας ή των διακομιστών ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις Υπηρεσίες, καθώς και η παράβλεψη των απαιτήσεων, των διαδικασιών, των πολιτικών ή των κανονισμών των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις Υπηρεσίες.
- Απαγορεύεται η παρεμπόδιση ή/και η δημιουργία δυσχέρειας άλλου χρήστη από την ορθή χρήση των Υπηρεσιών.
- Απαγορεύεται η δημιουργία λογαριασμών χρηστών μέσω αυτόματων μέσων ή χρησιμοποιώντας ψευδείς προφάσεις.
- Απαγορεύεται η μεταβίβαση ιομορφικού λογισμικού, «δούρειων ίππων» ή ελαττωματικού λογισμικού που στοχεύει στην εκμετάλλευση ευπαθειών με σκοπό ηλεκτρονικές επιθέσεις και παράνομη πρόσβαση σε συστήματα τρίτων.
- Απαγορεύεται η χρήση εφαρμογών ρομπότ, αράχνης, αναζήτησης/ανάκτησης ιστοτόπου ή άλλης συσκευής για την ανάκτηση ή την εύρεση μέρους της υπηρεσίας ή για τη συλλογή πληροφοριών για χρήστες, για οποιονδήποτε μη επιτρεπτό σκοπό.
- Απαγορεύονται οι επιθέσεις σάρωσης θυρών (Port Scanning), σάρωσης δικτύου (Network Scanning), άρνησης λειτουργίας (Denial of Service) και κατανεμημένης άρνησης λειτουργίας (Distributed Denial of Service).
- Απαγορεύεται η χρήση της υπηρεσίας για την δημιουργία πλαστών ιστοσελίδων με σκοπό την υποκλοπή προσωπικών στοιχείων ή συνθηματικών.
- Απαγορεύεται η χρήση, προώθηση, υποβοήθηση ή πληροφόρηση τρίτων για χρήση της υπηρεσίας με παράνομο τρόπο ή με τρόπο που παραβιάζει τους όρους χρήσης.
 - Απαγορεύεται η δυσφήμηση, προσβολή, παρενόχληση, καταδίωξη, απειλή ή με άλλον τρόπο παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων (όπως το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και στη δημοσιότητα) τρίτων.
- Απαγορεύεται η διατήρηση ενός open relay (mail ή proxy) server. - Απαγορεύεται η διατήρηση TOR EXIT NODE. - Απαγορεύεται η λειτουργία/διατήρηση οιουδήποτε διακομιστή παιγνίων (game server), εκτός εάν έχει δοθεί ειδική άδεια από την ομάδα διαχείρισης των Υπηρεσιών για τυχόν ερευνητικό/εκπαιδευτικό σκοπό.
- Απαγορεύεται η διαγραφή οποιωνδήποτε ενδείξεων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικού σήματος ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στις Υπηρεσίες.

Πνευματικά δικαιώματα

Όλα τα ως άνω εφαρμόζονται και ισχύουν μόνο για νόμιμο περιεχόμενο και μόνο για την περίπτωση που η χρήση και δημοσίευση του περιεχομένου δεν παραβιάζει το νόμο. Η χρήση και διανομή περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων παραβιάζει και τους παρόντες όρους χρήσης. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη ούτε και μπορεί να ελέγχει την ύπαρξη αυτών των δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θεωρεί ότι, κάθε χρήστης είναι κάτοχος των εν λόγω δικαιωμάτων και εγγυάται —με την αποδοχή των παρόντων όρων— ότι έχει τα απαραίτητα δικαιώματα ώστε η χρήση και δημοσίευση του περιεχομένου να μην καταστρατηγεί το νόμο και τις σχετικές διατάξεις.

Διακοπή ή ματαίωση

Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης των Υπηρεσιών, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται να αναθεωρήσει, να επανεξετάσει ή/και να παύσει την παροχή των υπηρεσιών προς τον παραβάτη χρήστη ή/και να αποσύρει περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί από αυτόν, χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση.

Ιδιωτικότητα

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., προκειμένου να παρέχει απρόσκοπτα τις Υπηρεσίες της, δύναται να συλλέξει γενικά στατιστικά στοιχεία κίνησης και αξιοποίησης των δικτυακών ή υπολογιστικών πόρων της υποδομής. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε δεν έχει άμεση πρόσβαση, δεν ενδιαφέρεται και δε θα συλλέγει ειδικά στατιστικά που αφορούν συγκεκριμένες υπηρεσίες που φιλοξενούνται στις εικονικές μηχανές ή τους τελικούς χρήστες των φιλοξενούμενων υπηρεσιών. Οι πληροφορίες που ενδεχομένως θα συλλέγονται μέσω των εκάστοτε υπηρεσιών από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της λειτουργίας της εκάστοτε υπηρεσίας, τη βελτίωση της ποιότητας λειτουργίας της ή για ερευνητικούς σκοπούς και μπορεί να δημοσιευθούν ή να διατεθούν σε τρίτους, αφού πρώτα γίνει κατάλληλη επεξεργασία ώστε να μην αποκαλύπτονται προσωπικά στοιχεία των διαχειριστών ή/και των τελικών χρηστών της εκάστοτε υπηρεσίας . Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των εικονικών μηχανών όταν αυτό απαιτηθεί από το νόμο και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Λογισμικό

Αν η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. παράσχει στον χρήστη κάποιο λογισμικό για τη χρήση των υπηρεσιών, η χρήση του θα είναι σύμφωνη με την άδεια χρήσης και τους όρους χρήσης που θα κληθεί να αποδεχτεί ο χρήστης προκειμένου να χρησιμοποιήσει το λογισμικό. Αν δεν κληθεί να αποδεχτεί κάποια άδεια χρήσης ή όρους χρήσης, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δίνει την άδεια να χρησιμοποιηθεί το λογισμικό μόνο για την εγκεκριμένη χρήση των Υπηρεσιών. Ενδέχεται να ελέγχεται αυτομάτως από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. η έκδοση (version) του λογισμικού που θα προσφέρεται. Το λογισμικό αυτό ενδέχεται να αναβαθμίζεται, να βελτιώνεται και να εξελίσσεται. Σε περίπτωση αναβαθμισμένων εκδόσεων ο χρήστης θα καλείται να αποδεχτεί την άδεια χρήσης και τους όρους χρήσης της αναβαθμισμένης έκδοσης. Ο χρήστης (ιδιοκτήτης μίας ή περισσοτέρων εικονικών μηχανών) είναι ο μόνος υπεύθυνος για την διατήρηση των αδειών χρήσης και την συμμόρφωση με τους όρους των αδειών χρήσης λογισμικού που εγκαθιστά και εκτελεί στις εικονικές μηχανές. Το Λειτουργικό σύστημα Windows της Microsoft δεν πωλείται ούτε διανέμεται στους χρήστες των Υπηρεσιών, οι οποίοι μπορούν να το χρησιμοποιούν μόνο ως μέρος των Υπηρεσιών. Απαγορεύεται η μεταφορά ή χρήση των αδειών που συνοδεύουν τις εικονικές μηχανές με Λειτουργικά Συστήματα της Microsoft εκτός της υπηρεσίας.

Αποποίηση ευθύνης

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τα δεδομένα που διακινούνται μέσω των Υπηρεσιών. Η απόφαση για τη νομιμότητα του περιεχομένου-δεδομένων, ή/και η απόφαση για την ανάρτηση και διακίνηση συγκεκριμένου περιεχομένου και δεδομένων, ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποτρέψει οποιαδήποτε κατάχρηση, αυθαιρεσία, φθορά, απώλεια περιεχομένου και δεδομένων, δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση ότι κάτι τέτοιο δε θα συμβεί και δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που συμβεί. Οι χρήστες των Υπηρεσιών οφείλουν να διατηρούν δικά τους αντίγραφα ασφαλείας για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιτύχει μέγιστη διαθεσιμότητα των Υπηρεσιών, όμως σε καμία περίπτωση δεν παρέχει εγγυήσεις διαθεσιμότητας ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπόλογη ή/και υπεύθυνη για άμεσες ή έμμεσες ζημιές που οφείλονται σε απώλεια της υπηρεσίας για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Σε καμία περίπτωση η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν μπορεί να θεωρηθεί υπόλογη ή/και υπεύθυνη για απώλεια δεδομένων και περιεχομένου που διακινείται μέσω των Υπηρεσιών καθώς και για κάθε σχετική ζημία. Επίσης, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δεν εγγυάται, ούτε φέρει καμία ευθύνη, για την ακρίβεια δεδομένων και περιεχομένου που είναι διαθέσιμα μέσω των Υπηρεσιών. Απόψεις που εκφράζονται, ή κείμενα που δημοσιεύονται μέσω των Υπηρεσιών από οποιονδήποτε χρήστη, δεν είναι σε καμία περίπτωση επίσημες απόψεις της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., ούτε δεσμεύουν με οποιονδήποτε τρόπο την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., η οποία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τους. Επειδή η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., σύμφωνα και με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν ελέγχει με κανένα τρόπο το περιεχόμενο της διακινούμενης πληροφορίας και των διακινούμενων δεδομένων, αποποιείται κάθε ευθύνη για ενδεχόμενη διακίνηση πάνω στο δίκτυό της, προϊόντων, υπηρεσιών ή μέσων των οποίων η κατοχή ή διακίνηση συνιστούν κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλο αδίκημα. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία των Υπηρεσιών. Παρόλα αυτά, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί, αν απαιτηθεί, να παύσει την παροχή των υπηρεσιών ή και να τροποποιήσει κάποια χαρακτηριστικά της, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη άδεια. Η διακοπή της παροχής των Υπηρεσιών σημαίνει αυτόματα τη διακοπή χρήσης της από τους χρήστες χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης.

Εφαρμογή των όρων

Οι παρόντες όροι χρήσης αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη συνεννόηση προφορική ή γραπτή ή άλλο συμβόλαιο, σύμβαση, συμφωνητικό σχετικό με την εκάστοτε υπηρεσία. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τον παρόντα κανονισμό χρήσης, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση των χρηστών της κάθε υπηρεσίας. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διατηρεί επίσης το δικαίωμα να εξελίσσει τις Υπηρεσίες ανάλογα με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η χρήση της κάθε υπηρεσίας συνεπάγεται αυτόματα την αποδοχή των ισχυόντων όρων χρήσης, οι οποίοι, όπως κάθε φορά ισχύουν και τροποποιούνται, αποτελούν τη σύμβαση μεταξύ των χρηστών της υπηρεσίας και της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Ο χρήστης έχει δικαίωμα να αποσύρει τη συναίνεσή του στους όρους χρήσης, αλλά αν το πράξει, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα διακόψει την παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας προς το συγκεκριμένο χρήστη. Οι ως άνω όροι χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που θα δημιουργείται σε σχέση με αυτούς θα επιλύεται από τα δικαστήρια των Αθηνών.

Last modified: Monday, 23 September 2019, 6:26 PM