Φορείς που συμμετέχουν στην Ελληνική ομοσπονδία eduroam

Για να δείτε εάν το Ίδρυμα στο οποίο εντάσεστε είναι Φορέας που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ήδη επισκεφτείτε τη σελίδα μας εδώ: http://www.eduroam.gr/participants ή εναλλακτικά ανατρέξτε ή επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες υποστήριξης του Φορέα σας.


Last modified: Wednesday, 6 April 2016, 3:22 PM