Φορείς eduroam ανά τον κόσμο

Εδώ μπορείτε να δείτε τους φορείς ανά τον κόσμο που διαθέτουν υποδομές και πρόσβαση στην υπηρεσία:

https://www.eduroam.org/index.php?p=where

https://www.eduroam.gr/worldLast modified: Wednesday, 6 April 2016, 3:23 PM