Συλλογή στατιστικών στοιχείων κακόβουλων ενεργειών και επιθέσεων (HONEYPOTS)

Η τεχνολογία honeypot δημιουργεί εικονικά συστήματα/δολώματα με αδυναμίες ασφάλειας με στόχο την προσέλκυση επιτιθεμένων και τη συλλογή πληροφοριών σε σχέση με τις τεχνικές επίθεσης και τη συμπεριφορά αυτών. Η αξιοποίησή τους προϋποθέτει προσεκτικό σχεδιασμό και πλήρη κατανόηση της θέσης τους στην συνολική αρχιτεκτονική ασφάλειας.


Last modified: Tuesday, 19 April 2016, 12:48 PM