Νέα χαρακτηριστικά

• Ύπαρξη δοκιμαστικού δωματίου (Demo Room) για τον έλεγχο του εξοπλισμού του χρήστη στο χρόνο που επιθυμεί ο ίδιος και χωρίς τη συμμετοχή συντονιστή, 24/7.
• Υποστήριξη έξυπνων κινητών συσκευών (τηλέφωνα, ταμπλέτες με android/iOS).
• Καμία εξάρτηση από Java.
• Δυνατότητα HD κλήσεων σε H.323 τερματικά.
• Αναφορά Χρήσης με το πέρας μιας τηλεδιάσκεψης, σχετικά με το ποιο email συνδέθηκε και για πόση ώρα, διαθέσιμη σε κάθε συντονιστή της υπηρεσίας.
• Διατήρηση λογαριασμού ανά χρήστη/συμμετέχοντα στην σελίδα της υπηρεσίας.
• Επιλογή γλώσσας Ελληνικά – Αγγλικά.

Last modified: Wednesday, 2 November 2016, 10:59 AM