Νέα χαρακτηριστικά

Απαιτείται η εγκατάσταση του zoom client για τον οποίο και θα προτείνεται αναβάθμιση όποτε είναι διαθέσιμη. Η εγκατάσταση είναι απλή και δεν απαιτεί πρόσθετα. 


 • Η είσοδος σε τηλεδιάσκεψη θα γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Δεν      απαιτείται  η ενεργοποίηση του zoom client (καθώς ενεργοποιείται αυτόματα) ούτε η εισαγωγή email και PIN από πλευράς χρήστη.


 • Υποστήριξη περισσότερων λειτουργικών συστημάτων: 

o Mac OS X  (MacOS 10.7 ή νεότερο)

o Windows (XP SP3 ή νεότερο) 

o Ubuntu 12.04 ή νεότερο

o Mint 17.1 ή νεότερο

o Red Hat Enterprise Linux 6.4 ή νεότερο

o Oracle Linux 6.4 ή νεότερο

o CentOS 6.4 ή νεότερο

o Fedora 21 ή νεότερο

o OpenSUSE 13.2 ή νεότερο

o ArchLinux (64-bit)


 • Υποστήριξη περισσότερων περιηγητών:

o Windows: Edge, IE7+,  Firefox,  Chrome

o Mac: Safari5+,  Firefox,  Chrome

o Linux: Firefox, Chrome


 • Υποστήριξη έξυπνων κινητών συσκευών:

o iOS

o Android

o Surface PRO 2 (Win 8.1)

o Surface PRO 3 (Win 10)

o Blackberry


 • Η μέγιστη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης διαμορφώνεται στις 12 ώρες.


 • Δεν δηλώνεται πλέον το πλήθος των συμμετεχόντων σε μια τηλεδιάσκεψη. Μπορούν να συμμετέχουν μέχρι και 100 σε κάθε μία.


Στις υπόλοιπες διαφορές που χρήζουν αναφοράς:


 • Δεν υποστηρίζονται πλέον τα VidyoRoom.


 • Όσον αφορά τη σύνδεση τερματικών τηλεδιάσκεψης Η.323/SIP, πλέον οι χρήστες πρώτα καταχωρούν σε ένα πεδίο την IP του τερματικού τους και μετά μας καλούν από αυτό (ενώ στην προηγούμενη έκδοση της υπηρεσίας, καλούσαμε εμείς τα τερματικά). Προσοχή: Δεν υποστηρίζονται τερματικά Η.323 παλιάς τεχνολογίας (π.χ. δεν υποστηρίζονται Video codecs H.261 και H.263). 


Last modified: Tuesday, 24 September 2019, 2:41 PM