Χρήση και Οφέλη

Από τον Ιούλιο 2019 η Υπηρεσία e:Presence αναβαθμίστηκε. Εξασφαλίζει ευκολότερη διαδικασία πρόσβασης και χρήσης για τους συντονιστές και για τους τελικούς χρήστες. Πλοηγηθείτε στα νέα χαρακτηριστικά, και αποκτήστε πρόσβαση σήμερα.


Η υπηρεσία e:Presence απευθύνεται κυρίως στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα της Ελλάδας δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη της να οργανώσουν και να πραγματοποιήσουν υψηλής ευκρίνειας τηλεδιασκέψεις μειώνοντας το σχετικό κόστος μετακινήσεων και αυξάνοντας την παραγωγικότητα. Οι τηλεδιασκέψεις μέσω της υπηρεσίας e:Presence έχουν πλέον αντικαταστήσει την συντριπτική πλειοψηφία συναντήσεων που παραδοσιακά πραγματοποιούνταν μέσω της επιβεβλημένης φυσικής παρουσίας των συμμετεχόντων όπως Συμβούλια Ιδρυμάτων, Συνεδριάσεις για την εξέλιξη μελών ΔΕΠ, Συναντήσεις για ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, Επιτροπές για εξέταση μεταπτυχιακών εργασιών ή διδακτορικών διατριβών.


Η πρόσβαση σε μία Τηλεδιάσκεψη γίνεται εύκολα, γρήγορα και με ασφαλή τρόπο, καθώς οι χρήστες, κατά την είσοδό τους, πιστοποιούνται στην υποδομή ταυτοποίησης και πιστοποίησης του ΕΔΥΤΕ χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του λογαριασμού που διατηρούν οι ίδιοι σε κάποιο από τα ιδρύματα που ανήκουν στην ομοσπονδία του ΕΔΥΤΕ. Ωστόσο, υπάρχει πρόβλεψη για την ασφαλή πρόσβαση στην υπηρεσία προσκεκλημένων που ανήκουν σε ιδρύματα εκτός της ομοσπονδίας του ΕΔΥΤΕ.

Last modified: Tuesday, 24 September 2019, 2:40 PM