Προσδιορισμός Χρηστών

Υποστηρίζονται δύο κατηγορίες χρηστών που διαφοροποιούνται ως προς τα δικαιώματα χρήσης που τους προσδίδονται. Η πρώτη κατηγορία είναι ο «χρήστης» και η δεύτερη ο «συντονιστής». Οι χρήστες της υπηρεσίας δύνανται να συμμετέχουν σε μια τηλεδιάσκεψη έπειτα από πρόσκληση που τους έχει αποστείλει ένας «συντονιστής».
Last modified: Tuesday, 22 December 2015, 2:41 PM