Χρήστης

Κάθε χρήστης διατηρεί λογαριασμό στην κεντρική σελίδα της υπηρεσίας. Για να εισέλθει σε αυτή θα καλείται να πιστοποιηθεί μέσω της υποδομής ταυτοποίησης και πιστοποίησης του ΕΔYTE εκτός αν έχει δηλωθεί ως «εξωτερικός» χρήστης. 


Μέσω του λογαριασμού του ο κάθε χρήστης θα μπορεί να δει όλες τις τηλεδιασκέψεις στις οποίες είναι ή ήταν προσκεκλημένος. Προκειμένου να συμμετάσχει σε μία τηλεδιάσκεψη του e:Presence θα πρέπει να μεταβεί στον λογαριασμό του και να πατήσει τους σχετικούς συνδέσμους που θα υπάρχουν για τις τηλεδιασκέψεις που έχουν δημιουργηθεί από συντονιστές της υπηρεσίας. 


Για να ελέγξει ο χρήστης αν μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ή όχι με τον εξοπλισμό που έχει στην διάθεσή του (καλή χρήση μικροφώνου/κάμερας) υπάρχει διαθέσιμο ένα δοκιμαστικό δωμάτιο (Demo Room) όλες τις ημέρες και ώρες της εβδομάδας.


Δημιουργία και διαχείριση Λογαριασμού Χρήστη

https://www.epresence.gr/docs/User%20account%20creation%20and%20management_gr_v1.0.pdf


Σύνδεση Χρήστη σε τηλεδιάσκεψη

https://www.epresence.gr/docs/User_Connection_gr_v1.0.pdf

Last modified: Tuesday, 24 September 2019, 2:44 PM