Συντονιστής

Για να γίνει κάποιος συντονιστής θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση εκχώρησης δικαιωμάτων συντονιστή και να τη αποστείλει στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. όπως αναφέρεται στην αίτηση. Εφόσον εγκριθεί η αίτησή του, μπορεί να χρησιμοποιεί την εφαρμογή συντονιστή του e:Presence προκειμένου να δημιουργεί δωμάτια τηλεδιάσκεψης που θα ενεργοποιηθούν σε προγραμματισμένο χρόνο και να προσκαλεί χρήστες σε αυτά.


Εγχειρίδιο Συντονιστή

https://www.epresence.gr/docs/Moderator_Guide_v1.0.pdf  


Last modified: Tuesday, 24 September 2019, 2:45 PM