Συντονιστής

Για να γίνει κάποιος συντονιστής θα πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση εκχώρησης δικαιωμάτων συντονιστή και να τη αποστείλει στην ΕΔΕΤ Α.Ε. όπως αναφέρεται στην αίτηση. Εφόσον εγκριθεί η αίτησή του, μπορεί να χρησιμοποιεί την εφαρμογή συντονιστή του e:Presence μέσω της επιλογής «Είσοδος Συντονιστών» προκειμένου να δημιουργεί δωμάτια τηλεδιάσκεψης που θα ενεργοποιηθούν σε προγραμματισμένο χρόνο και να προσκαλεί χρήστες σε αυτά.

Αίτηση εκχώρησης δικαιωμάτων Συντονιστή Οργανισμού

Ενεργοποίηση λογαριασμού Συντονιστή Οργανισμού

Δημιουργία Τηλεδιάσκεψης

Last modified: Wednesday, 2 November 2016, 11:04 AM