Για χρήστες

Για χρήστες

  • - Δεν μπορώ να κάνω login ή ξέχασα το password μου. Ποιός μπορεί να με βοηθήσει; 
    Εφόσον o οικείος φορέας σας συμμετέχει στην Ομοσπονδία, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του, όπου μπορείτε να λάβετε βοήθεια σχετικά με προβλήματα που μπορεί να αφορούν το λογαριασμό σας. Αν το πρόβλημα δε βρίσκεται στο λογαριασμό σας, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους διαχειριστές της υπηρεσίας που προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε.

  • - Ποιές υπηρεσίες μπορώ να χρησιμοποιήσω μέσω της Υποδομής ΑΑΙ του ΕΔΥΤΕ; 
    Δείτε την κεντρική σελίδα.

  • - Τί πρέπει να κάνω για να αποκτήσω λογαριασμό στην Υποδομή AAI; 
    Εφόσον το ίδρυμά σας είναι ενταγμένο στην Ομοσπονδία, τότε δεν απαιτείται καμία ενέργεια από την πλευρά σας. Το όνομα χρήστη και το συνθηματικό σας είναι τα ίδια με αυτά που ισχύουν και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του φορέα σας.

Last modified: Tuesday, 24 September 2019, 12:38 PM