Για διαχειριστές φορέων και υπηρεσιών

Για διαχειριστές φορέων και υπηρεσιών

 • - Ποιοί φορείς μπορούν να συμμετάσχουν στην Ομοσπονδία του ΕΔΥΤΕ; 
  Η Ομοσπονδία του ΕΔΥΤΕ απευθύνεται στην ακαδημαϊκή, ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα. Συνεπώς, Πάροχοι Ταυτότητας μπορούν να είναι μόνο ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα. Οποιοσδήποτε φορέας μπορεί να συμμετέχει στην Υποδομή ως Πάροχος μιας ή περισσότερων υπηρεσιών αρκεί οι υπηρεσίες αυτές να προάγουν το ακαδημαϊκό, ερευνητικό ή εκπαιδευτικό έργο.

 • - Τι πρέπει να κάνω ώστε οι χρήστες μου να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ομοσπονδίας; 
  Θα πρέπει ο φορέας σας να ενταχθεί ως Πάροχος Ταυτότητας στην Ομοσπονδία. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο απαιτούνται τα εξής:

  •  - ανάπτυξη έγκυρης υπηρεσίας καταλόγου LDAP και διαδικασιών συντήρησης των στοιχείων των μελών του ιδρύματος

  •  - εγκατάσταση λογισμικού Identity Provider συμβατού με SAML 2.0. Προτείνεται το Shibboleth IdP.

 • - Πώς μπορώ να προσφέρω μια υπηρεσία στα μέλη της Ομοσπονδίας; 
  Απαιτείται η εγκατάσταση λογισμικού Service Provider συμβατού με SAML 2.0. Προτείνεται το Shibboleth SP.

 • -Ποιός είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της υποδομής της Ομοσπονδίας; 
  Την Ομοσπονδία συντηρεί και διαχειρίζεται το Κέντρο Δικτύων (Network Operations Centre, NOC) του ΕΔΥΤΕ. Για προσθαφαιρέσεις, λοιπές αλλαγές και επίλυση προβλήματωνπου αφορούν την ομοσπονδία αυτή καθ' αυτή μπορείτε να επικοινωνείτε με το Helpdesk του ΕΔΥΤΕ.Last modified: Tuesday, 24 September 2019, 12:38 PM