Ασφάλεια

Για λόγους ασφάλειας, η υποβολή αιτημάτων καταγράφεται ενημερώνοντας τους διαχειριστές της υπηρεσίας με την αποστολή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος. Οι διαχειριστές της υπηρεσίας μπορούν ανά πάσα στιγμή να αφαιρέσουν ενεργά αιτήματα από το δίκτυο, εάν κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο.
Last modified: Tuesday, 19 April 2016, 1:08 PM