Πρόσβαση και Επικοινωνία

Αιτήματα ή διευκρινίσεις που αφορούν στη λειτουργία της υπηρεσίας θα πρέπει να υποβάλλονται στο helpdesk του ΕΔΕΤ, τηλεφωνικά στο 800‐11‐47638 ή μέσω e‐mail στο helpdesk -στο- grnet gr. Επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας: https://fod.grnet.gr/welcome?next=/
Last modified: Tuesday, 19 April 2016, 1:14 PM