Πρόσβαση και Επικοινωνία

Αιτήματα ή διευκρινίσεις που αφορούν στη λειτουργία της υπηρεσίας θα πρέπει να υποβάλλονται στο helpdesk του ΕΔΥΤΕ, τηλεφωνικά στο 800‐11‐47638 ή μέσω e‐mail στο helpdesk -στο- grnet gr. Επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας: https://fod.grnet.gr/welcome?next=/
Last modified: Wednesday, 25 September 2019, 12:59 PM