Υλοποίηση FoD

Η υπηρεσία δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να περιορίσουν ενεργές επιθέσεις που στοχεύουν στο δικτυακό τους εξοπλισμό. Βασίζεται στη δημιουργία δυναμικών φίλτρων firewall, τα οποία επικοινωνούνται στο δίκτυο από την εφαρμογή με τη χρήση του διαχειριστικού πρωτοκόλλου NETCONF. Από εκεί οι συνοριακοί δρομολογητές του δικτύου κορμού αναλαμβάνουν να αναμεταδώσουν τη πληροφορία στις υπόλοιπες δικτυακές συσκευές του δικτύου κορμού της ΕΔΥΤΕ μέσω του πρωτοκόλου BGP και συγκεκριμένα με τη χρήση του flowspec NLRI.
Ο κάθε χρήστης της υπηρεσίας έχει δικαιοδοσία να εφαρμόσει κανόνες μόνο για τις διευθύνσεις, οι οποίες είναι υπό τη διαχείριση του. Ο χώρος διευθύνσεων IPv4 θα πρέπει να είναι δηλωμένος, κατά τα γνωστά, στη βάση δεδομένων του RIPE NCC.
Τα αιτήματα για νέα φίλτρα εφαρμόζονται άμεσα στο δίκτυο και ως εκ τούτου θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την αίτησή τους. Τα φίλτρα που έχουν εφαρμοσθεί στο δίκτυο αφαιρούνται μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης τους, ενώ οι χρήστες μπορούν να τα ενεργοποιήσουν ξανά μέσω της αντίστοιχης επιλογής. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα για απενεργοποίηση αιτημάτων πριν τη λήξη τους κατά τη βούληση του χρήστη.
Last modified: Wednesday, 25 September 2019, 12:57 PM