Τελικός Χρήστης

Προκειμένου ένας χρήστης να συνδεθεί στο δίκτυο μέσω eduroam θα πρέπει πρώτον να έχει ήδη ή να αποκτήσει λογαριασμό από το οικείο Ίδρυμα. Μετά θα πρέπει να εγκαταστήσει τις απαραίτητες ρυθμίσεις στα συστήματα του (υπολογιστές, φορητές συσκευές κ.λπ.) ώστε να εκτελείται η ταυτοποίηση του με ασφάλεια και τελικά να παρέχεται πρόσβαση στο διαδίκτυο, όταν συνδέεται στο eduroam. Οι οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση των απαραίτητων ρυθμίσεων διαφοροποιούνται ανάλογα με τις τεχνικές παραμέτρους που ορίζει κάθε πάροχος ταυτότητας. Οι χρήστες θα πρέπει να τις αναζητήσουν στις ιστοσελίδες του οικείου φορέα τους. Στο http://eduroam.gr/ παρουσιάζονται συγκεντρωμένοι όλοι οι φορείς που εντάσσονται στην Ελληνική ομοσπονδία eduroam, με links προς τις σχετικές ιστοσελίδες, όπως δηλώνονται από τους ίδιους τους φορείς. Επίσης αρκετοί φορείς διαθέτουν πλέον εργαλεία για την αυτόματη εγκατάσταση των απαραίτητων ρυθμίσεων από τους τελικούς χρήστες, τα οποία παράγονται μέσω της υπηρεσίας eduroam CAT (Configuration Assistant Tool). Στο http://eduroam.gr/ υπάρχουν επίσης links ανά φορέα για το eduroam CAT, ενώ οι χρήστες μπορούν επίσης να αναζητήσουν το φορέα τους από την αρχική σελίδα της υπηρεσίας https://cat.eduroam.org/


Last modified: Wednesday, 6 April 2016, 3:12 PM